Srpska pravoslavna crkva Svetog Oca Nikolaja u Zemunu

Srpska pravoslavna crkva Svetog Oca Nikolaja u Zemunu.

Crkva je podignuta 1731. Godine.

Primenjena HIO-tehnologija® 2000. godine.