Završena je izolacija zidova na rumunskoj pravoslavnoj crkvi „Vaznesenje Isusa Hrista“ u Rumuniji u selu Pesak. Konstrukcija crkve je izrađena od kamena i opeke  u obliku broda, sa jednim tornjem i polukružnom apsidom u oltaru, poštujući banatski crkveni stil, slično mnogim pravoslavnim crkvama izgrađenim oko tog vremena. Kamen temeljac je položen 7. decembra 1806. godine od strane episkopa Temišvara. Podignuta je 1811. godine.

Izolacija zidova je izvršena na ukupno 94 m2 površine zidova u koju je ugrađena HIO-master šina.

Izolacija zidova 01
Izolacija zidova 02
Izolacija zidova 03
Izolacija zidova 04