Lafert Kuria, Dunaharaszti, Mađarska

Zgrada je bila u izuzetno lošem stanju, sazidana od mešovitog materijala, sa dosta krupnog šljunka koji je dodatno otežavao radove

© 2019 HPS HIO-Protection System d.o.o. | Sva prava zadržana.
Design & Development by Zequester