U Mađarskoj u Vašvaru završeni radovi na rimokatoličkoj crkvi, ukupno 93 m2
površine zidova u koju je ugrađena HIO-master šina®. Izuzetno komplikovan
objekat na kome je prvo urađena konsolidacija zidova.


Hidroizolacija crkve - Rimokatolička crkva u Vašvaru, Mađarska