U Rumuniji započeti radovi na pravoslavnoj crkvi u mestu Čakova, 20 km od
Temišvara.

Pravoslavna crkva u Čakovi, Rumunija