U Rumuniji u postupku je izrada projektne dokumentacije za zaštitu od
kapilarne vlage Saborne crkve u Temišvaru.

Saborna crkva u Temišvaru - zaštita od kapilarne vlage