U Srbiji završeni radovi na zgradi Kur Salon u Banji Koviljači koji je
podigao kralj Aleksandar I. Karađorđević 1932. godine, po uzoru na bečki Kur
salon.

Posle dugogodišnjeg propadanja 2016. godine počela je obnova zgrade.
Završetak radova je planiran za decembar 2018. godine.

Radovi na zaštiti od kapilarne vlage su započeti 22. maja i trajali su 25
dana, bilo je ukupno 220 m2 ukupne površine zidova u koju je ugrađena
HIO-master šina®.

[widgetkit id=“3″]