HIO-tehnologija®

PROBLEM I REŠENJE

Kapilarna vlaga je prisutna kod svih starih građevinskih objekata koji u svojim temeljnim zidovima nemaju horizontalnu hidroizolaciju ili je nekada ugrađena izolacija propala. Specijalni malteri, penetrati, pokrivanje zidova raznim oblogama, injektiranje zidova raznim rastvorima u kombinaciji sa isušivim malterima samo privremeno rešavaju problem jer posle dve do tri godine postupak treba ponoviti.
Jedini način da se zaustavi kapilarno provlažavanje je potpuno presecanje zida i ugradnja nove horizontalne vodonepropusne barijere, vodeći pritom računa da ne dođe do sleganja objekta i nekontrolisanog pucanja zidova što je neminovna posledica presecanja zida.

HIO-TEHNOLOGIJA® JE VAŠ NAJBOLJI IZBOR!

HIO-tehnologija® je jedina metoda trajne zaštite od kapilarne vlage koja potpunim presecanjem zidova ne ugrožava stabilnost i konstrukciju građevinskog objekta. Vlažni zidovi, bez obzira na njihovu debljinu (2, 3, 5 i više metara) i vrstu građevinskog materijala (opeka, sve vrste kamena, mešani materijali) potpuno se presecaju ultrabrzim dijamantskim reznim alatima, u malim etapama, bez vibracija i potresa. U tako napravljene rezove injektira se specijalna masa izuzetne adhezije kroz koju se kao nova horizontalna hidroizolacija, jedna za drugom, utiskuju HIO-master šine®.
HIO-master šina® je jedinstvena jer svojim oblikom (vertikalna rebra) i načinom ugradnje (prilagođavanje visine rebara visini reza) onemogućava sleganje! Visina svake pojedinačne lamele se sa 13 mm, koliko je originalna visina, precizno brusi na izmerenu visinu reza a vertikalna rebra preuzimaju opterećenje od gornjeg dela objekta, bez ikakvih deformacija.

POSTUPAK HIO-TEHNOLOGIJE®

01 - Pripremni radovi
Uklanja se stari malter u zoni presecanja
02
Buše se rupe radi provlačenja dijamantske rezne sajle
03
Kroz rupe se provlači dijamantska sajla
04
Presecanje se izvodi u malim kampadama 20 do 30 cm
05
Mehaničko čišćenje reza od prašine i ostataka materijala
06
Čišćenje reza komprimovanim vazduhom
07
Meri se visina reza svake pojedinične kampade
08
Kontrolno merenje
09
Vertikalna krilca se bruse na visinu reza u zidu
10
Pod pritiskom od 30 bara u kampadu se utiskuje masa za injektiranje
11
Kroz žitku masu utiskuju se jedna za drugom HIO-master šine®
12
Završetak radova
Previous slide
Next slide

Sva ispitivanja, statički proračun, testovi i analize potvrđuju da HIO-tehnologija® ne ugrožava stabilnost i konstrukciju objekta i ne izaziva neželjene efekte. Do danas HIO-tehnologijom® trajno je sanirano više stotina objekata (većinom zaštićena kulturna dobra) koji danas žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost, dugotrajnost i sigurnost.

Opširnije

KAPILARNA VLAGA JE NAJGORI NEPRIJATELJ STARIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Kapilarna vlaga je najgori neprijatelj svih starih građevinskih objekata koji u svojim temeljnim zidovima nemaju nikakvu horizontalnu hidroizolaciju ili je nekada ugrađena izolacija vremenom dotrajala. Vlaga iz tla penje se kapilarno u gornje delove objekta i vremenom razara materijal od koga je objekat zidan.

KAKO ZAUSTAVITI VLAGU-KONKURENCIJA

Na tržištu se danas nude razni paropropusni malteri koji ne otklanjaju uzrok kapilarnog provlažavanja (nema horizontalne izolacije u zidu) nego samo privremeno leče posledice u vidu vlažnog maltera, ružnih fleka od vlage. Posle ugradnje novog paropropusnog maltera objekat lepo izgleda ali posle dve do tri godine ceo postupak treba ponoviti što devalvira sav uloženi trud i sredstva.

Injektiranje zidova raznim solucijama sa bušenjem rupa raznih prečnika i dubina sa obe strane zida nije dovoljno pouzdan metod jer se ne može ustanoviti da li je u zidu posle kristalizacije zaista formirana neprekinuta vodonepropusna barijera. Zbog velikog broja rupa koje se popunjavaju samo u površinskom delu stabilnost objekta je u značajnoj meri ugrožena.

MAŠINSKO PRESECANJE

Jedini način da se efikasno zaustavi kapilarno provlažavanje je potpuno presecanje zida i ugradnja nove horizontalne vodonepropusne barijere. Sve metode mašinskog presecanja efikasno zaustavljaju prodor kapilarne vlage ali kao neželjenu posledicu mogu da izazovu nekontrolisano sleganje objekta i pucanje zidova.

Osnovni problem ove metode je što visina reza nije konstantna veličina, u zavisnosti od vrste reznog alata i od stepena devastacije građevinskog materijala, u jednoj kampadi visina reza može da se kreće u rasponu od 8-13mm! Sve druge metode mašinskog presecanja zidova (osim HIO-tehnologije®) kao izolaciju koriste krute fiberglas ploče, bitumenske ili PVC trake debljina od 2mm do 6mm. Kada se u rez visine 13mm (dijamantska sajla sa perlama od 11mm pravi rez od 12-13mm) ugradi izolacija debljine 2mm (HDP izolacija je naročito popularna u Mađarskoj) u rezu nastaje zazor od celih 10mm ili 7mm ako se ugradi PVC lamela visine 6mm. Da ne bi došlo do sleganja objekta i pucanja zidova u rez se sa obe strane zida ukucavaju podmetači (kajle) od drveta ili plastike, raznih debljina i dužina. Kako se podmetači ukucavaju samo do 20, 25cm u dubinu zida oni mogu da spreče sleganje na zidovima prizemnih objekata do 50cm. Kod višespratnica i zidova većih debljina a naročito kod masivnih zidova (1m, 2, 3 i više metara) jezgro zida ostaje nepokriveno što izaziva sporadično sleganje i pojavu naprslina na zidovima.

Ovo se dešava kada se umesto HIO-master šine® ugradi “nešto slično”.

HIO-TEHNOLOGIJA® – KONAČNO REŠENJE

HIO-tehnologija® je jedina metoda trajne zaštite od kapilarne vlage koja potpunim presecanjem zidova ne ugrožava stabilnost i konstrukciju građevinskog objekta. Vlažni zidovi, bez obzira na njihovu debljinu (2, 3, 5 i više metara) i vrstu građevinskog materijala (opeka, sve vrste kamena, mešani materijali) potpuno se presecaju ultrabrzim dijamantskim reznim alatima, u malim etapama, bez vibracija i potresa. U tako napravljene rezove injektira se specijalna masa izuzetne adhezije kroz koju se kao nova horizontalna hidroizolacija, jedna za drugom, utiskuju HIO-master šine®. Svaka šina (lamela) ima mušku i žensku kopču što omogućava lako povezivanje i formiranje neprekinute vodonepropusne barijere u zidu.

HIO-MASTER ŠINA® JE JEDINSTVENA

HIO-master šina® svojim oblikom (vertikalna rebra) i načinom ugradnje (prilagođavanje visine krilaca visini reza) onemogućava sleganje! Visina krilaca svake pojedinačne lamele sa 13mm, koliko je originalna visina, precizno se brusi na izmerenu visinu reza a vertikalna krilca preuzimaju kompletno opterećenje od gornjeg dela objekta, bez ikakvih deformacija.

HIO-master šina® je proizvedena od PVC-a sa aditivima za poboljšanje kvaliteta, ugrađena u zid trpi sve hemijske uticaje i ima neograničen rok trajanja. Laboratorijski je ispitana i atestirana. Statički proračun sigurnosti potvrđuje da primena HIO-tehnologije® ne ugrožava nosivost zidova za dejstvo vertikalnih i horizontalnih opterećenja, pa samim tim ne dovodi u pitanje ni lokalnu niti opštu stabilnost zidova, kao i objekta u celini. Kod HIO-tehnologije®, zahvaljujući HIO-master šini® nema kajli, nema sleganja, nema pukotina!

INJEKTIRANJE

Veoma važan segment HIO-tehnologije® je injektiranje reza koje se izvodi pod pritiskom od 30 Bara. Zahvaljujući specijalnoj igli koja se uvlači duboko u rez (takođe sopstvena tehnološka inovacija) i visokom pritisku masa za injektiranje optimalno popunjava rez i profil šine. Masa ima odličnu adheziju i nakon očvršćavanja sa šinom stvara neraskidivu vezu u zidu – novu spojnicu, višestruko jaču od bilo koje druge stare spojnice od krečnog maltera. Zbog svojih osobina nova spojnica je otporna na seizmičke poremećaje.

HIO-TEHNOLOGIJA® JE VAŠ NAJBOLJI IZBOR!

Sva ispitivanja, statički proračun, testovi i analize potvrđuju da HIO-tehnologija® ne ugrožava stabilnost i konstrukciju objekta i ne izaziva neželjene efekte. Do danas HIO-tehnologijom® trajno je sanirano preko 400 crkava, više stotina raznih objekata (većinom zaštićena kulturna dobra) koji danas žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost, dugotrajnost i sigurnost.