HIO-tehnologija®

Hio-tehnologija - hidroizolacija i sanacija vlage
PROBLEM I REŠENJE

Kapilarna vlaga je prisutna kod svih starih građevinskih objekata koji u svojim temeljnim zidovima nemaju horizontalnu hidroizolaciju ili je nekada ugrađena izolacija propala. Specijalni malteri, penetrati, pokrivanje zidova raznim oblogama, injektiranje zidova raznim rastvorima u kombinaciji sa isušivim malterima samo privremeno rešavaju problem jer posle dve do tri godine postupak treba ponoviti.
Jedini način da se zaustavi kapilarno provlažavanje je potpuno presecanje zida i ugradnja nove horizontalne vodonepropusne barijere, vodeći pritom računa da ne dođe do sleganja objekta i nekontrolisanog pucanja zidova što je neminovna posledica presecanja zida.

HIO-TEHNOLOGIJA® JE VAŠ NAJBOLJI IZBOR!

HIO-tehnologija® je jedina metoda trajne zaštite od kapilarne vlage koja potpunim presecanjem zidova ne ugrožava stabilnost i konstrukciju građevinskog objekta. Vlažni zidovi, bez obzira na njihovu debljinu (2, 3, 5 i više metara) i vrstu građevinskog materijala (opeka, sve vrste kamena, mešani materijali) potpuno se presecaju ultrabrzim dijamantskim reznim alatima, u malim etapama, bez vibracija i potresa. U tako napravljene rezove injektira se specijalna masa izuzetne adhezije kroz koju se kao nova horizontalna hidroizolacija, jedna za drugom, utiskuju HIO-master šine®.
HIO-master šina® je jedinstvena jer svojim oblikom (vertikalna rebra) i načinom ugradnje (prilagođavanje visine rebara visini reza) onemogućava sleganje! Visina svake pojedinačne lamele se sa 13 mm, koliko je originalna visina, precizno brusi na izmerenu visinu reza a vertikalna rebra preuzimaju opterećenje od gornjeg dela objekta, bez ikakvih deformacija.

Postupak HIO-tehnologije®
 • HIO Tehnologija® - Pripremni radovi - uklanja se stari malter u zoni presecanja

  01 - Pripremni radovi - uklanja se stari malter u zoni presecanja

 • HIO Tehnologija® - Buše se rupe radi provlačenja dijamantske rezne sajle

  02 - Buše se rupe radi provlačenja dijamantske rezne sajle

 • HIO Tehnologija® - Kroz rupe se provlači dijamantska sajla

  03 - Kroz rupe se provlači dijamantska sajla

 • HIO Tehnologija® - Presecanje se izvodi u malim kampadama 20 do 30 cm

  04 - Presecanje se izvodi u malim kampadama 20 do 30 cm

 • HIO Tehnologija® - Mehaničko čišćenje reza od prašine i ostataka materijala

  05 - Mehaničko čišćenje reza od prašine i ostataka materijala

 • HIO Tehnologija® - Čišćenje reza komprimovanim vazduhom

  06 - Čišćenje reza komprimovanim vazduhom

 • HIO Tehnologija® - Meri se visina reza svake pojedinične kampade

  07 - Meri se visina reza svake pojedinične kampade

 • HIO Tehnologija® - Kontrolno merenje

  08 - Kontrolno merenje

 • HIO Tehnologija® - Vertikalna krilca se bruse na visinu reza u zidu

  09 - Vertikalna krilca se bruse na visinu reza u zidu

 • HIO Tehnologija® - Pod pritiskom od 30 bara u kampadu se utiskuje masa za injektiranje

  10 - Pod pritiskom od 30 bara u kampadu se utiskuje masa za injektiranje

 • HIO Tehnologija® - Kroz žitku masu utiskuju se jedna za drugom HIO-master šine®

  11 - Kroz žitku masu utiskuju se jedna za drugom HIO-master šine®

 • HIO Tehnologija®

  12 - Završetak radova

 • HIO Tehnologija® - Pripremni radovi - uklanja se stari malter u zoni presecanja
 • HIO Tehnologija® - Buše se rupe radi provlačenja dijamantske rezne sajle
 • HIO Tehnologija® - Kroz rupe se provlači dijamantska sajla
 • HIO Tehnologija® - Presecanje se izvodi u malim kampadama 20 do 30 cm
 • HIO Tehnologija® - Mehaničko čišćenje reza od prašine i ostataka materijala
 • HIO Tehnologija® - Čišćenje reza komprimovanim vazduhom
 • HIO Tehnologija® - Meri se visina reza svake pojedinične kampade
 • HIO Tehnologija® - Kontrolno merenje
 • HIO Tehnologija® - Vertikalna krilca se bruse na visinu reza u zidu
 • HIO Tehnologija® - Pod pritiskom od 30 bara u kampadu se utiskuje masa za injektiranje
 • HIO Tehnologija® - Kroz žitku masu utiskuju se jedna za drugom HIO-master šine®
 • HIO Tehnologija®

Sva ispitivanja, statički proračun, testovi i analize potvrđuju da HIO-tehnologija® ne ugrožava stabilnost i konstrukciju objekta i ne izaziva neželjene efekte. Do danas HIO-tehnologijom® trajno je sanirano više stotina objekata (većinom zaštićena kulturna dobra) koji danas žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost, dugotrajnost i sigurnost.

Opširnije

KAPILARNA VLAGA JE NAJGORI NEPRIJATELJ STARIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Kapilarna vlaga je najgori neprijatelj svih starih građevinskih objekata koji u svojim temeljnim zidovima nemaju nikakvu horizontalnu hidroizolaciju ili je nekada ugrađena izolacija vremenom dotrajala. Vlaga iz tla penje se kapilarno u gornje delove objekta i vremenom razara materijal od koga je objekat zidan.

KAKO ZAUSTAVITI VLAGU-KONKURENCIJA

Na tržištu se danas nude razni paropropusni malteri  koji ne otklanjaju uzrok kapilarnog provlažavanja (nema horizontalne izolacije u zidu) nego samo privremeno leče posledice u vidu  vlažnog  maltera, ružnih fleka od vlage. Posle ugradnje novog paropropusnog  maltera objekat  lepo izgleda ali posle  dve do tri godine  ceo postupak treba ponoviti  što devalvira sav uloženi trud i sredstva.

Injektiranje zidova raznim solucijama sa bušenjem rupa raznih prečnika i dubina sa obe strane zida nije dovoljno pouzdan metod jer se ne može ustanoviti da li je u zidu posle kristalizacije zaista formirana neprekinuta vodonepropusna barijera. Zbog velikog broja rupa koje se popunjavaju samo u površinskom delu stabilnost objekta je u značajnoj meri ugrožena.

MAŠINSKO PRESECANJE

Jedini način da se efikasno zaustavi kapilarno provlažavanje je potpuno presecanje zida i ugradnja nove horizontalne vodonepropusne barijere. Sve metode mašinskog presecanja efikasno zaustavljaju  prodor kapilarne vlage ali kao neželjenu posledicu mogu da izazovu nekontrolisano sleganje objekta i pucanje zidova.

Osnovni problem ove metode je što visina reza nije konstantna veličina, u zavisnosti od vrste reznog alata i od stepena devastacije građevinskog materijala, u jednoj kampadi visina reza može da se kreće u rasponu od 8-13mm! Sve druge metode mašinskog presecanja zidova (osim HIO-tehnologije®) kao izolaciju koriste krute fiberglas ploče, bitumenske ili PVC trake debljina od 2mm do 6mm. Kada se u rez visine 13mm (dijamantska sajla sa perlama od 11mm pravi rez od 12-13mm)  ugradi izolacija debljine 2mm (HDP izolacija je naročito popularna u Mađarskoj) u rezu nastaje zazor od celih 10mm ili 7mm ako se ugradi PVC lamela visine 6mm. Da ne bi došlo do sleganja objekta i pucanja zidova  u rez se sa obe strane zida ukucavaju  podmetači (kajle) od drveta ili plastike, raznih debljina i dužina. Kako se podmetači ukucavaju samo do 20, 25cm u dubinu  zida oni mogu da spreče sleganje na zidovima prizemnih objekata do 50cm. Kod višespratnica i zidova većih debljina a naročito kod masivnih zidova (1m, 2, 3 i više metara) jezgro zida ostaje nepokriveno što izaziva sporadično sleganje  i pojavu naprslina na zidovima.

Ovo se dešava kada se umesto HIO-master šine® ugradi “nešto slično”.

01 Upotreba Alternativnih Metoda Zastite
02 Upotreba Alternativnih Metoda Zastite
03 Upotreba Alternativnih Metoda
 

HIO-TEHNOLOGIJA® - KONAČNO REŠENJE                                          

HIO-tehnologija® je jedina metoda trajne zaštite od kapilarne vlage koja potpunim presecanjem  zidova ne ugrožava  stabilnost i konstrukciju građevinskog objekta. Vlažni zidovi, bez obzira na njihovu debljinu (2, 3, 5 i više metara) i vrstu građevinskog materijala (opeka, sve vrste kamena, mešani materijali) potpuno se presecaju  ultrabrzim dijamantskim reznim alatima, u malim etapama, bez vibracija i potresa. U tako napravljene rezove injektira se specijalna masa izuzetne adhezije kroz koju se kao nova horizontalna hidroizolacija, jedna za drugom, utiskuju HIO-master šine®. Svaka šina (lamela) ima mušku i žensku kopču što omogućava lako povezivanje i formiranje neprekinute vodonepropusne barijere u zidu.

HIO-MASTER ŠINA® JE JEDINSTVENA

HIO-master šina® svojim oblikom (vertikalna rebra) i načinom ugradnje (prilagođavanje visine krilaca visini reza) onemogućava sleganje! Visina krilaca svake pojedinačne lamele sa 13mm, koliko je originalna visina, precizno se brusi na izmerenu visinu reza a vertikalna krilca preuzimaju kompletno opterećenje od gornjeg dela objekta, bez ikakvih deformacija.  

HIO-master šina®  je proizvedena od PVC-a sa aditivima za poboljšanje kvaliteta, ugrađena u zid trpi sve hemijske uticaje i ima neograničen rok trajanja. Laboratorijski je  ispitana i atestirana. Statički proračun sigurnosti  potvrđuje da primena HIO-tehnologije® ne ugrožava nosivost zidova za dejstvo vertikalnih i horizontalnih opterećenja, pa samim tim ne dovodi u pitanje ni lokalnu niti opštu stabilnost zidova, kao i objekta u celini. Kod  HIO-tehnologije®, zahvaljujući HIO-master šini®  nema kajli, nema sleganja, nema pukotina!

INJEKTIRANJE

Veoma važan segment HIO-tehnologije® je injektiranje reza koje se izvodi pod pritiskom od 30 Bara. Zahvaljujući specijalnoj igli koja se uvlači duboko u rez (takođe sopstvena tehnološka inovacija) i visokom pritisku masa za injektiranje optimalno popunjava rez i profil šine. Masa ima odličnu adheziju i nakon očvršćavanja sa šinom stvara neraskidivu vezu u zidu - novu spojnicu, višestruko jaču od bilo koje druge stare spojnice od krečnog maltera. Zbog svojih osobina nova spojnica je otporna na seizmičke poremećaje.

HIO-TEHNOLOGIJA® JE VAŠ NAJBOLJI IZBOR !

Sva ispitivanja, statički proračun, testovi i analize potvrđuju da HIO-tehnologija® ne ugrožava stabilnost i konstrukciju objekta i ne izaziva neželjene efekte. Do danas HIO-tehnologijom® trajno je sanirano preko 260 crkava, više stotina raznih objekata (većinom zaštićena kulturna dobra) koji danas žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost, dugotrajnost i sigurnost.

Izgled objekta nakon završenih radova hidroizolacije
Jednom zauvek …

© 2019 HPS HIO-Protection System d.o.o. | Sva prava zadržana.
Design & Development by Zequester