HIO šina lav

Čime se bavimo

Zaokružen sistem zaštite
i još ponešto ...

Posle dugogodišnje uspešne primene HIO-tehnologije® u sanaciji objekata od kapilarne vlage nametnula se potreba za uvođenjem novih pozicija hidroizolaterskih radova kao što su ugradnja podne hidroizolacije i vertikalne hidroizolacije sa branjene strane kod ukopanih objekata. Sa podnom i vertikalnom hidroizolacijom zaokružili smo sistem koji sa primenom HIO-tehnologije® našim klijentima garantuje
potpunu i trajnu zaštitu od vlage.


HIO-tehnologija®

U početnoj fazi razvoja HIO-tehnologija® je bila namenjena sanaciji od kapilarne vlage objekata sa masivnim zidovima od 2,3,5 i više metara, kao što su crkve, utvrđenja i druga monumentalna zdanja.

U praksi se HIO-tehnologija® pokazala savršenom i za objekte zidane od tradicionalnih materijala kao što su naboj, čerpić i kamen, o čemu svedoče hiljade zadovoljnih vlasnika porodičnih kuća.

Do danas HIO-tehnologijom® trajno je sanirano preko 500 crkava i više hiljada objekata različite namene i stilova gradnje, koji danas žive svoj novi život, dokazujući njenu efikasnost, dugotrajnost i sigurnost.

Ostale usluge

Na osnovu višegodišnjeg iskustva proširili smo našu delatnost i na ostale hidroizolaterske radove, prvenstveno na ugradnju vertikalne hidroizolacije ukopanih objekata koja zajedno sa HIO-tehnologijom® čini celoviti sistem zaštite od kapilarne vlage.

Do juče neupotrebljivi vlažni podrumi i sutereni nakon intervencije postaju zdrava životna sredina i koriste se kao biblioteke, laboratorije, učionice, arhivi.

Izvodimo i druge vrste hidroizolaterskih radova kako na sanacijama starih objekata tako i na objektima novogradnje.

Demolacije i isecanje

Podstaknuti odličnim rezultatima na isecanju i izmeštanju 533 metra rimskog akvadukta na arheološkom nalazištu Viminacijum, isecanju betonskih elemenata starog Žeželjevog mosta u Novom Sadu kao i zbog sve veće potrebe tržišta za ovom vrstom radova, osposobili smo se tehnički i kadrovski za izvođenje radova na demolacijama i isecanju otvora.


Imate dodatnih pitanja?

Kontaktirajte nas