Ko smo mi

pronalazač HIO patent

Kako je sve počelo

Kompanija HIO SYSTEM d.o.o. je nastala od preduzetničke firme “HIO-HidroIzolacija Oberknežev” koju je 1986. osnovao inženjer i inovator Stevan Oberknežev.

Posle 15 godina iskustva u radu sa raznim vrstama hidroizolacija, Stevan je 1997. godine započeo razvoj nove, revolucionarne HIO-tehnologije®. U saradnji sa sjajnim timom operativaca koji su davali svoje sugestije za poboljšanja u primeni tehnologije ona je do sredine 1998. godine bila potpuno usavršena da bi uskoro prerasla u kompletan sistem zaštite od kapilarne vlage starih građevinskih objekata.


HIO-tehnologija® danas

Danas naša kompanija uspešno posluje u regionu, sa firmama u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji.

Sa HIO-tehnologijom® trajno smo zaštitili od kapilarne vlage više od 500 crkava i preko hiljadu značajnih referentnih objekata čime je u potpunost dokazana njena efikasnost i pouzdanost.

Zahvaljujući tome HIO-tehnologija® je postala poznata i priznata u više zemalja Evropske unije.

HIO SYSTEM d.o.o.

Punih 37 godina uspešno se bavimo trajnom zaštitom starih građevinskih objekata od kapilarne vlage i podzemnih voda. Višegodišnje iskustvo sa različitim materijalima, raznim tipovima građevinskih objekata i suštinsko poznavanje fenomena kapilarne vlage doprineli su 1998. godine razvoju revolucionarne tehnološke inovacije, HIO-tehnologije®. Od svog osnivanja, kompanija pažljivo gradi ugled profesionalnog i pouzdanog poslovnog partnera. Saradnja sa projektantima u svakoj fazi izrade projekta sanacije, pomoć klijentima pre, za vreme i posle izvedenih radova, visoka tehnička opremljenost, vrhunski obučeni operativci i pre svega moto "jednom zauvek", sve to čini kvalitet po kome nas prepoznaju.


Efikasno, bezbedno i trajno rešenje

Na osnovu sjajnih performansi HIO-master šina® izveden je statički proračun sigurnosti koji dokazuje da primena HIO-tehnologije® ne ugrožava nosivost zidova na dejstvo vertikalnih opterećenja i horizontalnih seizmičkih sila u ravni vodonepropusne barijere, pa samim tim ne dovodi u pitanje lokalnu stabilnost objekta.

Postignuti rezultati nas podstiču da kontinuirano kontrolišemo i održavamo postignuti nivo tehničkih karakteristika HIO-master šine® i radimo na mogućim poboljšanjima.

HIO-tehnologija® kvalitet i priznanja

HIO-tehnologija® je prepoznata i prihvaćena od institutucija zaštite spomeničkog nasleđa u regionu, ministarstava kulture, brojnih poznatih arhitekata, građevinskih inženjera, kao i renomiranih firmi koje su specijalizovane za rekonstrukcije spomenika kulture.

Nezavisna vladina institucija EMI u Republici Mađarskoj na osnovu rezultata ispitivanja HIO-master šine® i naknadne kontrole objekata na kojima je primenjena HIO-tehnologija®, od 2001. godine izdaje licencu za njenu primenu bez ograničenja.

Ministarstvo za razvoj i građevinarstvo Republike Rumunije izdalo je dozvolu za primenu postupka HIO-tehnologije® na osnovu tehničke saglasnosti izdate od Nacionalnog instituta za istraživanje I razvoj u građevinarstvu – Urban Incerc.


Jednom zauvek ...

Trajno rešen problem kapilarne vlage u starim građevinskim objektima kao krajnji rezultat ima suve zidove i potpuno izmenjenu mikroklimu u objektu što je važno iz više razloga:

  • do juče neupotrebljiv prostor postaje zdrava životna sredina,
  • značajno je povećana energetska efikasnost stare zgrade jer se na zagrevanje vlažnih, hladnih zidova troši više toplotne energije,
  • HIO-tehnologija® donosi investitoru značajne uštede jer smanjuje troškove tekućeg održavanja objekta, primenom ove tehnologije trajno je eliminisan uzrok kapilarnog provlažavanja i nema potrebe za ponovnim intervencijama.

Patenti i zaštita imena

Imamo nekoliko priznatih patenata upisanih u Registar Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, u Evroazijski i Evropski registar patenata (EPO). HIO-tehnologija® i HIO-master šina® kao dokazani sinonimi kvaliteta su i zaštićene robne marke.


Od osnivanja pažljivo gradimo ugled profesionalnog i pouzdanog poslovnog partnera

Saradnja sa projektantima u svakoj fazi izrade projekta sanacije objekta, pomoć klijentima pre, za vreme i posle izvedenih radova, visoka tehnička opremljenost, vrhunski obučeni operativci i pre svega naš moto „jednom zauvek“, sve je to kvalitet po kojem nas prepoznaju.
Kontaktirajte nas