Prednosti HIO-tehnologije®

  • Jedina metoda koja potpunim presecanjem zidova i stubova ne ugrožava stabilnost i konstrukciju objekta kada se izvodi izolacija zidova od vlage;
  • Trajna zaštita starih građevinskih objekata od kapilarne vlage i podzemnih voda;
  • Kod objekata saniranih HIO-tehnologijom® značajno je povećana energetska efikasnost (na zagrevanje vlažnih, hladnih zidova troši se neuporedivo više toplotne energije);
  • Bez ikakvih ograničenja se presecaju masivni zidovi od dva, tri, pet i više metara, od svih vrsta građevinskih materijala;
  • Presecanje se izvodi dijamantskim reznim alatima sa minimumom buke i vibracija;
  • Rez u zidu je skoro neprimetan;
  • Kao vezivni materijal u rez se injektira masa izuzetne adhezije koja sa HIO-master šinom® formira novu spojnicu koja je otporna na seizmičke poremećaje;
  • Vreme izvođenja je neuporedivo kraće od svih drugih metoda;
  • Cena je konkuretna sa ostalim metodama hidroizolacija;