Aktuelno

Hidroizolacija - kapilarna vlaga

Šta je kapilarna vlaga?

Jedan od najrasprostranjenijih problema kod starih građevinskih objekata je kapilarna vlaga. Problem je univerzalan, bez obzira na podneblje ili materijal od koga je objekat sazidan (opeka, sve vrste kamena, mešani materijali). Prepoznatljive mrlje i odvaljen malter narušavaju izgled objekta i prvi su znak kapilarne devastacije.

Zašto se ovo dešava? Odakle dolazi kapilarna vlaga? Kakve posledice kapilarna vlaga izaziva? Kako otkloniti uzrok ove pojave?

Tags: , , , , ,

Continue reading

© 2019 HPS HIO-Protection System d.o.o. | Sva prava zadržana.
Design & Development by Zequester