Crkva Svetog Nikole manastira Grgeteg na Fruškoj Gori

Crkva (18.vek) je sazidana od veoma tvrdog kamena sa prosečnom debljinom zidova 2m, stubovi ispod tornja sa osnovnim zidom su debljine 3,10m. Posle naših radova na zidove je postavljena ventilisana fasada koja se savršeno uklopila u ambijentalnu celinu.

© 2019 HPS HIO-Protection System d.o.o. | Sva prava zadržana.
Design & Development by Zequester