Franjevačka crkva Svetog Nikole u Kečkemetu, Mađarska

Na crkvi iz 14. veka sazidanoj od tvrdog kamena primenjena je HIO-tehnologija® 2002. godine. Dve godine nakon intervencije uzeti su uzorci zida u koji je bila ugrađena HIO-master šina® radi merenja procenta vlage. Dobijeni rezultati su bili izvanredni, zidovi su bili potpuno suvi čime je dokazano da je HIO-tehnologija® 100% efikasna.

Pogledajte ostale
reference

jodna banja

Jodna banja u Novom Sadu

Saznajte više

Slovačko – evangelička crkva u Kovačici

Saznajte više

Muzička akademija Franc List u Budimpešti

Saznajte više

Ribarski bastion u Budimpešti, postolje sa kipovima

Saznajte više

Mađarska reformatorska crkva u Debeljači

Saznajte više

Crkva Svetog Nikole u manastiru Grgeteg

Saznajte više

Lafert kurija Dunaharasti, Madjarska

Saznajte više

Stubovi reformatorske crkve na Kalvin trgu u Budimpešti, Mađarska

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu

Saznajte više

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu

Saznajte više


Pogledajte našu
listu referenci

Otvorite PDF