Franjevačka crkva Svetog Nikole u centru Kečkemeta, Mađarska

Na crkvi sazidanoj od tvrdog kamena (13.vek) primenjena je HIO-tehnologija® 2002.godine. Posle dve godine uziman je uzorak zida sa ugrađenom HIO-master šinom® i uzorci zida na više mesta radi merenja procenta vlage. Dobijeni rezultati su bili izvanredni, zidovi su bili potpuno suvi a šina je bila potpuno prekrivena masom čime je dokazano da je HIO-tehnologija® 100% efikasna.