Postolje sa kipovima u kompleksu Kraljevog dvora u Budimpešti, Madjarska

Kod Ribarskog bastiona (Halaszbastya) sa obe strane stepeništa nalaze se po tri statue ratnika koje je kapilarna vlaga veoma ugrozila. Restaurator je insistirao da se pre njegovih radova prvo primeni HIO-tehnologija®, na osnovu mišljenja statičara dobijena je dozvola Zavoda za zaštitu spomenika kulture i radovi su izvedeni 2011.godine. Rez je izveden izmedju statua i postolja i potpuno je nevidljiv.