Ribarski bastion u Budimpešti, postolje sa kipovima

Kod Ribarskog bastiona (Halaszbastya) sa obe strane stepeništa nalaze se po tri statue mađarskih kraljeva koje je kapilarna vlaga veoma ugrozila. Restaurator je insistirao da se pre njegovih radova prvo primeni HIO-tehnologija®, dobijena je dozvola Zavoda za zaštitu spomenika kulture i radovi su izvedeni 2011.godine. Rez je izveden izmedju statua i postolja i potpuno je nevidljiv.

Pogledajte ostale
reference

jodna banja

Jodna banja u Novom Sadu

Saznajte više

Slovačko – evangelička crkva u Kovačici

Saznajte više

Muzička akademija Franc List u Budimpešti

Saznajte više

Mađarska reformatorska crkva u Debeljači

Saznajte više

Crkva Svetog Nikole u manastiru Grgeteg

Saznajte više

Lafert kurija Dunaharasti, Madjarska

Saznajte više

Stubovi reformatorske crkve na Kalvin trgu u Budimpešti, Mađarska

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu

Saznajte više

Franjevačka crkva Svetog Nikole u Kečkemetu, Mađarska

Saznajte više

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu

Saznajte više


Pogledajte našu
listu referenci

Otvorite PDF