Specijalna bolnica za reumatske bolesti u Novom Sadu, "Jodna banja"

Radovi su izvedeni 2011.godine iz tehničkog rova, urađena je horizontalna, vertikalna i podna hidroizolacija. Iako je objekat na terenu sa izuzetno visokim nivoom podzemnih voda prostorije u suterenu u kojima se sprovodi fizikalna terapija su potpuno suve, sa potpuno izmenjenom klimom.