jodna banja

Jodna banja u Novom Sadu

Objekat je na terenu sa izuzetno visokim nivoom podzemnih voda. 2011. godine izvršena je kompletna sanacija objekta primenom HIO-tehnologije® i ugradnjom vertikalne i podne hidroizolacije. Nakon intervencije prostorije u suterenu u kojima se sprovodi fizikalna terapija su suve, sa potpuno izmenjenom mikroklimom.

Pogledajte ostale
reference

Slovačko – evangelička crkva u Kovačici

Saznajte više

Muzička akademija Franc List u Budimpešti

Saznajte više

Ribarski bastion u Budimpešti, postolje sa kipovima

Saznajte više

Mađarska reformatorska crkva u Debeljači

Saznajte više

Crkva Svetog Nikole u manastiru Grgeteg

Saznajte više

Lafert kurija Dunaharasti, Madjarska

Saznajte više

Stubovi reformatorske crkve na Kalvin trgu u Budimpešti, Mađarska

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu

Saznajte više

Franjevačka crkva Svetog Nikole u Kečkemetu, Mađarska

Saznajte više

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu

Saznajte više


Pogledajte našu
listu referenci

Otvorite PDF