Lafert kurija Dunaharasti, Madjarska

Zgrada je bila u izuzetno lošem stanju i sazidana od mešovitog materijala što je dodatno otežavalo radove.

Pogledajte ostale
reference

jodna banja

Jodna banja u Novom Sadu

Saznajte više

Slovačko – evangelička crkva u Kovačici

Saznajte više

Muzička akademija Franc List u Budimpešti

Saznajte više

Ribarski bastion u Budimpešti, postolje sa kipovima

Saznajte više

Mađarska reformatorska crkva u Debeljači

Saznajte više

Crkva Svetog Nikole u manastiru Grgeteg

Saznajte više

Stubovi reformatorske crkve na Kalvin trgu u Budimpešti, Mađarska

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu

Saznajte više

Franjevačka crkva Svetog Nikole u Kečkemetu, Mađarska

Saznajte više

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu

Saznajte više


Pogledajte našu
listu referenci

Otvorite PDF