Lafert Kuria, Dunaharaszti, Mađarska

Zgrada je bila u izuzetno lošem stanju, sazidana od mešovitog materijala, sa dosta krupnog šljunka koji je dodatno otežavao radove