Reformistička crkva – Debeljača 2014.

Sa visinom tornja od 76m i 1.000 mesta za sedenje, ova crkva predstavlja najvišu i najveću reformatsku crkvu na prostorima bivše Jugoslavije. Površina zidova u koje je ugrađena HIO-master šina® je 250m2, debljine zidova su 3, 3,5m i 3,7m dok su stubovi ispod tornja, sa osnovnim zidom 5,30 m. Radovi izvedeni 2014.godine za 18 radnih dana.