Muzička akademija "Franc List" u Budimpešti, Mađarska

Prvi objekat u Mađarskoj na kome je primenjena HIO-tehnologija® jula 2001.godine po nalogu tadašnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture (AMRK) arhitekte Žolta Sečija. Radovi su izvedeni na zidovima dela podruma ispod koncertne sale u kojima je procenat vlage bio preko 24%. Zahvaljujući HIO-tehnologija® zidovi su potpuno osušeni i u taj prostor smesteni su depoi i deo biblioteke.