Muzička akademija Franc List u Budimpešti

Prvi objekat u Mađarskoj na kome je primenjena HIO-tehnologija® jula 2001. godine po nalogu tadašnjeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture (AMRK) arhitekte Žolta Sečija. Radovi su izvedeni na zidovima podruma ispod koncertne sale, u kojima je procenat vlage bio preko 24%. Zahvaljujući HIO-tehnologiji® zidovi su potpuno osušeni i u taj prostor smesteni su depoi i biblioteka. U depoima se nalaze originalna dela Bele Bartoka, Franca Lista i drugih čuvenih evropskih kompozitora.

Pogledajte ostale
reference

jodna banja

Jodna banja u Novom Sadu

Saznajte više

Slovačko – evangelička crkva u Kovačici

Saznajte više

Ribarski bastion u Budimpešti, postolje sa kipovima

Saznajte više

Mađarska reformatorska crkva u Debeljači

Saznajte više

Crkva Svetog Nikole u manastiru Grgeteg

Saznajte više

Lafert kurija Dunaharasti, Madjarska

Saznajte više

Stubovi reformatorske crkve na Kalvin trgu u Budimpešti, Mađarska

Saznajte više

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu

Saznajte više

Franjevačka crkva Svetog Nikole u Kečkemetu, Mađarska

Saznajte više

Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Beočin selu

Saznajte više


Pogledajte našu
listu referenci

Otvorite PDF